djeca i mediji

03
Aug
Mnoga djeca koriste simultano više medija
Današnja djeca jako vole medije. To je osnovni zaključak britanske studije, čiji su istraživači otkrili da je korištenje više medija odjednom najzastupljenije kod desetogodišnjaka i jedanaestogodišnaka.  Oni su u stanju u isto vrijeme gledati TV, koristiti računar, mobitel i/ili neki drugi uređaj.   "Djeca mnogo gledaju u monitor, a TV mo...>
27
Jun
Zabrana reklamiranja brze hrane može smanjiti pretilost kod djece za 17%
Dok se lanci brze hrane svakodnevno šire u svijetu, uticajna grupa američkih doktora izjavila je da reklamiranje brze hrane na TV-u čini djecu debljom i da bi takve reklame trebale biti zabranjene u dječjim programima. "Kongres i savezne trgovačke komisije moraju biti oštre s prehrambenom industrijom", rekao je dr. Victor Strasburger, iz američkog...>
28
Feb
Medijska edukacija
Medijska edukacija je proces čiji je rezultat medijska pismenost. Ona ne predstavlja edukaciju kroz medije, već se fokusira na medije sa kojima se svakodnevno susrećemo – TV programe koje pratimo, magazine koje čitamo, filmove koje gledamo, muziku koju slušamo. Mediji su svuda oko nas i igraju važnu ulogu u  našim životima. Oni nam pomažu da s...>
07
Feb
Predmet proučavanja medijske pismenosti su potencijalno štetni medijski sadržaji (nasilje, reklame, stereotipi ili pornografija), uticaji medija i štetnih sadržaja, regulacija i samoregulacija (konvencije, nacionalni zakoni i etički kodeksi novinara i oglašivača), te nove tehnologije i njihova društvena uloga. To obuhvaća industrijalizaciju informa...>
28
Jan
Djeca i mediji XI - Medijska pismenost
Pismenost nije novi koncept. Likovno i muzičko obrazovanje oduvijek su dio školskog sistema, a jedan od osnovnih ciljeva je edukacija djece u što širem smislu, kako bi budući punoljetni građanin mogao preživjeti u 21. vijeku. Medijska pismenost je, stoga, više novi naziv za stari koncept – ideju da moramo biti pismeni u mnogim oblastima, a ne samo...>
04
Jan
Jedan od najinteresantnijih i najrasprostranjenijih fenomena današnjice su društvene mreže na Internetu. Riječ je o besplatnim on-line servisima koji korisnicima omogućuju raznovrsne vidove komunikacije sa svijetom i mogućnosti vlastite prezentacije, besplatno postavljanje video clipova, fotografija, pisanje blogova, igranje raznih igara i druge ko...>
23
Dec
  Mobilni telefoni Jedna od najvećih promjena u medijskom svijetu u posljednjih pet godina sasvim sigurno je upotreba mobilnih telefona među djecom. Prije pet godina, većina djece nije imala mobilni telefon, slanje poruka bilo je novi fenomen, a oni koji su imali mobitel koristili su ga uglavnom za telefonske razgovore. Danas, slika teenagera...>
15
Dec
Jedna od najvažnijih promjena u životima današnje djece je snažan porast svih oblika elektronske komunikacije. Ne samo da ta komunikacija gotovo trenutačno povezuje djecu širom planete, već ovi oblici komunikacije postaju sve jeftiniji i pristupačniji. Nekada su djeca stvarno razgovarala sa svojim prijateljima. Svi oni sati provedeni u telefonskim...>
07
Dec
Činjenica je da su ponašanja i aktivnosti mladih određeni sistemom vrijednosti zajednice kojoj pripadaju. Različiti faktori usmjeravaju njihovo ponašanje i određuju njihov položaj u zajednici, a tu, prije svega, mislimo na uticaj porodice, škole, vršnjaka i medija. „Učenje počinje veoma rano, još od ranog djetinjstva. Hotimično ili ne, njegovi ga o...>
28
Nov
Uticaj medija na zdravlje djece očituje se kroz više elemenata, ali posebno je naglašen uticaj na prehranu djece, koji dovodi do pretilosti ili poremećaja prehrane, te na štetne navike adolescenata, poput konzumacije alkohola i cigareta. Medijski sadržaji, pri čemu reklame i televizija imaju najjači uticaj, s godinama i razvojem djece, odnosno adol...>