droga u adolescenciji

26
Jun
Četiri faze adolescencije
Doba adolescencije može biti veoma zbunjujuće za roditelje. Dijete prolazi kroz različite promjene i faze razvoja koje se stalno smjenjuju, pa roditelji često ne mogu razumjeti ili teško prihvaćaju da ono što je važilo prošle godine, više nije prihvatljiva metoda odgoja. U želji da pomognemo roditeljima da usklade očekivanja sa normalnim promjenama...>
22
Mar
Uticaj vršnjaka u adolescenciji
Djeca, naročito u vrijeme adolescencije, počinju provoditi puno više vremena sa svojim prijateljima, a manje vremena sa svojom obitelji. U ovom osjetljivom periodu postaju podložniji  uticaju od strane svojih vršnjaka. Važno je imati na umu da tinejdžerska prijateljstva mogu imati i veoma pozitivan utjecaj na djecu, te im stoga treba pomoći da...>
16
Feb
Porodica i prevencija narkomanije VIII
8.dio: Uloga porodice i porodične psihoterapije u tercijarnoj prevenciji ovisnosti Tercijarna prevencija je združena primjena medicinskih, psiholoških i socijalnih mjera koje imaju za cilj suzbijanje i ograničavanje posljedica bolesti, kao i ponovno uspostavljanje onih sposobnosti koje su bile izgubljene zbog bolesti, te očuvanje onih sposobno...>
09
Feb
Porodica i prevencija narkomanije - VII
7. dio: Uloga porodice i porodične psihoterapije u sekundarnoj prevenciji ovisnosti Sekundarna prevencija je poduzimanje mjera koje obuhvataju ranu dijagnostiku i terapiju. Uspjeh se procjenjuje prevalencijom (ukupnim brojem bolesnika koji u određenom periodu postoje u određenoj populaciji). Tretman se sastoji iz nekoliko faza: dijagnostikovanje, d...>
02
Feb
Porodica i prevencija narkomanije – VI
6. dio: Uloga porodice i porodične psihoterapije u primarnoj prevenciji ovisnosti Primarna prevencija je združena primjena medicinskih, psiholoških i socijalnih mjera koje imaju za cilj spriječiti pojavu bolesti i svesti inicidenciju obolijevanja na najmanju moguću mjeru. Inicidencija, kao mjera uspjeha prevencije znači broj novih slučajeva koji su...>
21
Jan
Porodica i prevencija narkomanije - V
5. dio: Istraživanja porodica ovisnika Najprije su istraživanja bila usmjerena na varijablu „razorenog doma“, pa onda na socio-ekonomski status porodice ali kako ovisnici ne potiču samo iz razorenih domova ili iz siromašnih/bogatih porodica, odnosno urbanih/ruralnih sredina, tada se prešlo na sistemski pristup u istraživanjima, gdje se vodilo račun...>
29
Nov
Porodica i prevencija narkomanije - III
3. dio: Kvalitet porodičnih granica Kvalitet porodičnih granica razmatramo na osnovu dva kriterijuma: kriterijuma čvrstoće i kriterijuma propusnosti. Čvrste granice su kod onih porodica koje imaju čvrst osjećaj zajedništva, a kod onih koje ga nemaju, granice su slabe. Propusne granice znače da porodica može povremeno gubiti granice, ili da čak...>
24
Nov
Porodica i prevencija narkomanije - II
 2. dio: Komunikacija u porodici Komunikacija treba biti prije svega dvosmjerna, direktna, jasna i dovoljno intenzivna. Možemo je promatrati kroz dvije dimenzije: intenzitet i usmjerenost.  Intenzitet komunikacije promatramo kroz polaritet dva ekstrema: na jednom kraju se nalazi jaka komunikacija (koju karakterišu često i i...>
18
Nov
Porodica i prevencija narkomanije
Prvi dio: Uloga porodice u očuvanju mentalnog zdravlja Važnu ulogu ima (ne)zadovoljavanje potreba pojedinca u okviru porodice, koja je osnovna jedinica društva i kao takva ona predstavlja osnovni prostor za razvoj psihičkog identiteta pojedinca, od njegovog najranijeg djetinjstva. Porodica predstavlja mjesto gdje pojedinac, koji je njen član, ...>
27
Sep
Pospani tinejdžeri skloniji rizičnom ponašanju
Prema najnovijem istraživanju američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, dvije trećine američkih tinejdžera koji spavaju manje od 8 sati dnevno su skloniji fizičkom konfliktu, te konzumiranju alkohola i cigareta. U anketi u kojoj je učestvovalo više od 12.000 mladih, 68,9% ispitanika je prijavilo da u prosjeku, u toku radne sedmice, spavaju...>