lotus birth

11
Apr
Znate li šta je „lotus birth“? (video)
Ovaj izraz koristi se za porođaj nakon kojeg se ne  prekida pupčana vrpca dok sama ne otpadne, ponekad i tek nakon 10 dana. Sve veći broj žena u svijetu odlučuju da ne prekidaju pupčanu vrpcu sve dok sama ne otpadne  u tkz.  potpuno prirodnom rođenju „lotus birth“. Lotus birth, ili neprekidanje pupčane vrpce znači da majka radije ček...>