roditelji i škola

11
Oct
Roditeljstvo je presudno za školski uspjeh djece
Dobro roditeljstvo, kada su u pitanju budući akademski rezultati djeteta,  je važnije od dobrog školovanja, sugeriše najnovija studija. Dobro roditeljstvo ima više uticaja na dječja akademska postignuća nego kvalitet škole, kažu istraživači. Studija koju su radili istraživači sa Univerziteta u sjevernoj Karolini uspoređivala je nivo 'porodični...>
28
Aug
Domaća zadaća
Početak nove školske godine je sve bliže i roditelji već  počinju razmišljati o tome kako će se nositi sa izazovima obimne domaće zadaće. "Ove dileme su različite za svaku porodicu.  Neka djeca ne vole raditi domaću zadaću, neki se ne znaju organizovati, dok drugi nemaju adekvatan prostor. Bez obzira na problem, ono što ne smijete dozvoli...>
04
Nov
Važnost roditeljskog stava prema zadaći
Važno je da roditelji imaju ispravan i pozitivan stav kada se radi o motiviranju školske djece za rad na domaćoj zadaći, sugerira novo istraživanje. Istraživači su otkrili da se djetetov stav i motivacija prema zadaći poboljšava ako roditelji pokazuju pozitivan stav i naglašavaju vrijednosti učenja, umjesto da se fokusiraju samo na određeni zadatak...>