Tinejdžeri

09
Feb
Porodica i prevencija narkomanije - VII
7. dio: Uloga porodice i porodične psihoterapije u sekundarnoj prevenciji ovisnosti Sekundarna prevencija je poduzimanje mjera koje obuhvataju ranu dijagnostiku i terapiju. Uspjeh se procjenjuje prevalencijom (ukupnim brojem bolesnika koji u određenom periodu postoje u određenoj populaciji). Tretman se sastoji iz nekoliko faza: dijagnostikovanje, d...>
08
Feb
Mladi tinejdžeri (12-14)
Djeca u dobi od 12 do 14 godina ulaze u razdoblje različitih promjena, kako fizičkih, tako i emocionalnih. To je osjetljivo doba, a roditelji često nisu ni svjesni da su promjene nastupile. Ovo je vrijeme brojnih fizičkih, mentalnih, emocionalnih i socijalnih promjena. Kako pubertet počinje, hormoni se mijenjaju. To je period kada ćete primijetiti...>
02
Feb
Porodica i prevencija narkomanije – VI
6. dio: Uloga porodice i porodične psihoterapije u primarnoj prevenciji ovisnosti Primarna prevencija je združena primjena medicinskih, psiholoških i socijalnih mjera koje imaju za cilj spriječiti pojavu bolesti i svesti inicidenciju obolijevanja na najmanju moguću mjeru. Inicidencija, kao mjera uspjeha prevencije znači broj novih slučajeva koji su...>
30
Jan
Kada, kako, šta, koliko: Kako liječiti bubuljice kod adolescenata?
Bubuljice se uglavnom javljaju tokom adolescencije. Ključ za uspješno liječenje je da se krene sa liječenjem čim se pojave. Ranim i pravovremenim liječenjem može se pomoći djetetu i bubuljice svesti na minimum. Bubuljice se uglavnom pojave na samom početku puberteta. Bubuljice u adolescentskom dobu su normalna pojava i evidentirane su kod većine ti...>
25
Jan
Šta je tinejdžerima potrebno
Roditelji tinejdžera su suočeni sa mnoštvom problema i briga, i zbog toga ponekad zaborave da baš nije tako lako biti tinejdžer. Adolescenti su u izuzetno teškim godinama kada ih se ne posmatra više kao djecu, ali ni kao odrasle. Pored toga njihovi hormoni su nevjerovatno uzburkani, pod pritiskom su vršnjaka, ali i trendova koje prati njihova gener...>
21
Jan
Porodica i prevencija narkomanije - V
5. dio: Istraživanja porodica ovisnika Najprije su istraživanja bila usmjerena na varijablu „razorenog doma“, pa onda na socio-ekonomski status porodice ali kako ovisnici ne potiču samo iz razorenih domova ili iz siromašnih/bogatih porodica, odnosno urbanih/ruralnih sredina, tada se prešlo na sistemski pristup u istraživanjima, gdje se vodilo račun...>
14
Dec
Porodica i prevencija narkomanije - IV
4. dio: Značaj porodične homeostaze i životnih ciklusa Homeostaza, odnosno ravnoteža porodičnog sistema se može postići kroz prilagođavanje stanju stalnih promjena (baš kao ravnoteža pri vožnji bicikla, može se uspostaviti samo dok smo u pokretu). Svaki član porodice raste i razvija se i ta individuacija remeti uspostavljenu homeostazu, ali istovre...>
29
Nov
Porodica i prevencija narkomanije - III
3. dio: Kvalitet porodičnih granica Kvalitet porodičnih granica razmatramo na osnovu dva kriterijuma: kriterijuma čvrstoće i kriterijuma propusnosti. Čvrste granice su kod onih porodica koje imaju čvrst osjećaj zajedništva, a kod onih koje ga nemaju, granice su slabe. Propusne granice znače da porodica može povremeno gubiti granice, ili da čak...>
24
Nov
Porodica i prevencija narkomanije - II
 2. dio: Komunikacija u porodici Komunikacija treba biti prije svega dvosmjerna, direktna, jasna i dovoljno intenzivna. Možemo je promatrati kroz dvije dimenzije: intenzitet i usmjerenost.  Intenzitet komunikacije promatramo kroz polaritet dva ekstrema: na jednom kraju se nalazi jaka komunikacija (koju karakterišu često i i...>
18
Nov
Porodica i prevencija narkomanije
Prvi dio: Uloga porodice u očuvanju mentalnog zdravlja Važnu ulogu ima (ne)zadovoljavanje potreba pojedinca u okviru porodice, koja je osnovna jedinica društva i kao takva ona predstavlja osnovni prostor za razvoj psihičkog identiteta pojedinca, od njegovog najranijeg djetinjstva. Porodica predstavlja mjesto gdje pojedinac, koji je njen član, ...>

Zadnji komentari