Uslovi korištenja

Opći uslovi korištenja portala Roditeljstvo.com

Stranica Roditeljstvo.com (u daljem tekstu Roditeljstvo.com) je portal u privatnom vlasništvu. Namjena informacija koje su na raspolaganju posjetiocima ove stranice su isključivo edukativnog i informativnog karaktera, sa ciljem da potaknu diskusiju, te nisu dopuna ili zamjena za stručne savjete i informacije medicinskog osoblja, psihologa ili pedagoga.

Roditeljstvo.com vam omogućuje korištenje svih svojih usluga i sadržaja namijenjenih korisnicima koji su u potpunosti podložni dole navedenim uslovima korištenja. Uslovi korištenja odnose se na sve sadržaje i usluge koje pruža Roditeljstvo.com. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim Uslovima. Posjetioci koriste sve sadržaje portala Roditeljstvo.com na vlastitu odgovornost, te se Roditeljstvo.com ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem njegovih sadržaja.

Autorska prava

Roditeljstvo.com sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja novinskih agencija, honorarnih saradnika, poslovnih ili medijskih partnera, te oglašivača. Sadržaj putem komentara mogu objavljivati i registrovani korisnici portala Roditeljstvo.com.

Dizajn portala, te autorski članci, dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na Roditeljstvo.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog pristanka Roditeljstvo.com ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu portalu Roditeljstvo.com ili bilo kojoj trećoj strani odnosno autorima. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

Linkovi na ostale web stranice i portale

Roditeljstvo.com sastoji se, pored navedenog, i od sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice.

Svi sadržaji portala koriste se na vlastitu odgovornost i Roditeljstvo.com ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Roditeljstvo.com ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Registracija korisnika

Registracijom na portalu Roditeljstvo.com korisnik stiče određena prava koja nemaju drugi posjetioci portala. Registrovani član može postati svaki posjetilac koji prođe postupak registracije.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

Roditeljstvo.com zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. Roditeljstvo.com ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Zaštita privatnosti korisnika

Roditeljstvo.com poštuje privatnost korisnika i posjetioca portala. Roditeljstvo.com neće davati na uvid trećoj strani podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku. Podaci o korisniku bit će dostupni trećoj strani isključivo u slučaju kada je takva obaveza regulisana važećim zakonom.

Roditeljstvo.com se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja Pravila korištenja portala Roditeljstvo.com ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Pravila ponašanja

Korisnicima portala Roditeljstvo.com strogo je zabranjeno:

- Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne, fizičke ili izmišljene osobe.

- Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće domaće ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, ili koji na bilo koji način može nanijeti šteti integritetu ostalih korisnika ili treće strane.

- Objavljivanje i razmjena informacija i podataka za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su netačne, obmanjujuće ili lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.

- Objavljivanje sadržaja koji je patentiran, tajan ili je zaštićen pravima korištenja i za koji korisnik ne posjeduje prava za objavu.

- Svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računarske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme.

Promjena uslova korištenja

Portal Roditeljstvo.com zadržava pravo izmjene ovih Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu Roditeljstvo.com.