Djeca sa autizmom brže uočavaju pokrete

Djeca sa autizmom brže uočavaju pokrete

Djeca s autizmom vide jednostavna kretanja puno brže od druge djece, otkriva  nova studija.

Ova ekstremna osjetljivost na pokrete može objasniti zašto su neki ljudi koji pate od poremećeja u razvoju osjetljivi na buku i jako svjetlo, a to može biti povezano sa nekim od složenih društvenih i bihevioralnih problema  koji se povezuju sa autizmom, rekli su istraživači.

"Mi često posmatramo autizam kao društveni poremećaj, jer djeca s ovim stanjem često imaju probleme u socijalnim interakcijama. Međutim, ono što ponekad zanemarujemo je da gotovo sve što znamo o svijetu dolazi iz naših čula" - rekao je koautor studije, Duje Tadin, asistent na katedri kognitivnih nauka na univerzitetu u Rochesteru, u New Yorku,te je dodao - "Nepravilnosti u tome kako osoba vidi ili čuje mogu imati izuzetan uticaj na društvenu komunikaciju."

U istraživanju je sudjelovalo 20 djece s autizmom i 26 djece bez poteškoća u dobi od 8 do 17 godina. Svima su pokazani video klipovi crnih i bijelih pruga koje se poradično pokreću kako bi se procijenilo koliko brzo su shvatili zadatak. Općenito, djeca s autizmom uočila su  pokret dva puta brže od druge djece.

Prethodna istraživanja su pokazala da osobe s autizmom imaju pojačane vizuelne sposobnosti, ali ta studije je rađena koristeći fotografije. Ovo je prva studija koja pokazuje da oni također imaju mnogo izoštreniju percepciju pokreta, rekli su istraživači.

Više o autizmu kod djece

Studija je objavljena 8. maja u časopisu Journal of Neuroscience.

Jennifer Foss-Feig, koautorica studije i postdoktorski saradnik na dječjim studijama na univerzitetu Yale u New Havenu, Conn, rekla je u saopštenju - "Ova dramatično izoštrena sposobnost percepcije pokreta nagoviještava nam da mozak osobe s autizmom reaguje intenzivnije, te da se taj intenzitet povćava kako se pojačavaju podražaji (pokreti).  Iako bi se to moglo smatrati prednošću, u većini slučajeva, ako se neuronski odgovor ne zaustavi na odgovarajućem nivou,  to može dovesti do čulnog preopterećenja."