Kongres “Dani dojenja” u Sarajevu

Kongres “Dani dojenja” u Sarajevu

Prvi kongres o dojenju „Dani dojenja” održat će se 25. i 26. maja 2012. u hotelu Hollywood u Sarajevu.

Dvodnevni kongres će okupiti renomirane stručnjake za laktaciju i dojenje iz BiH i regije, a prvenstveno je namijenjen zdravstvenim radnicima koji se bave zaštitom zdravlja žena i djece. Pored stručnih, domaći i stranih, predavača, očekuje se više od 150 učesnika, prvenstveno ginekologa, pedijatara, te medicinskih sestara akušerskog, pedijatrijskog i općeg profila.

Cilj ovog kongresa sa međunarodnim učešćem je, između ostalog, i skrenuti pažnju javnosti i zdravstvenih radnika na važnost dojenja i podrške porodici, kao i na važnost povezivanja svih aktera koji imaju ulogu u unapređenju i zaštiti dojenja.  

Organizatori kongresa su Centar za majku i dijete Fenix, Cryo-Save, vodeća evropska i svjetska banka matičnih stanica, Udruženje roditelja DjeCa i Udruženje za unapređenje dojenja. Prijatelj projekta je UNICEF, a pokrovitelj Federalno ministarstvo zdravstva.

Više o dojenju:
Prednosti dojenja
Kako učiniti dojenje ugodnijim
Kako se tijelo priprema za dojenje