Otkriven uzrok ponavljajućih pobačaja

Otkriven uzrok ponavljajućih pobačaja

Testovi su pokazali da žene koje su imale uzastopne pobačaje imaju visok nivo molekula poznatih kao IL-33.  Lijekovi koji ciljaju baš taj protein, mogu se davati trudnicama koje su u posebno osjetljivoj kategoriji.

Naučnici su identificirali potencijalni uzrok pobačaja, što predstavlja značajan napredak koji može dovesti do razvoja novih lijekova koji ih sprečavaju.

Laboratorijski testovi su pokazali da žene koje su imale tri ili vise spontanih pobačaja, u matenici imaju visok nivo molekula poznatih kao IL-33.

Istraživači su izjavili da su molekuli ti koji  kontrolišu da li će embriji u maternici biti prihvaćeni ili ne. Međutim, istraživanje je otkrilio da žene koje su pretrpjele više pobačaja i dalje luče molekule, pa čak i  deset dana nakon pobačaja.

Vođa istraživačkog tima, dr. Madhuri Salker, sa Imperial koledža u Londonu je rekao da je  istraživanje pokazalo da, kod žena koje su imale uzastopne pobačaje, mehanizmi koji kontroliraju da li maternica može prihvatiti i podržati embrio ne rade ispravno.

Ovo može značiti da trudnoće kod tih žena mogu rezultirati nekvalitetnim embrijem u okruženju koje ne grantuje preživljavanje, što ozbiljno ugrožava šanse za uspješnu trudnoću.

Naučnici tvrde da rezultati ukazuju da ciljanje ovih molekule također može biti dobra strategija za razvoj tretmana koji bi se spriječio pobačaje kod žena koje su posebno osjetljive.