Puzzle za razvoj prostornih vještina kod djece

Puzzle za razvoj prostornih vještina kod djece

Slaganje slagalica u dobi od dvije do četiri godine, može pomoći djeci da bolje razviju prostorne vještine, otkriva studija.

Prostorne sposobnosti odnose se na sposobnost razmišljanja o objektima u tri dimenzije.

Istraživači sa univerziteta u Chicagu ispitivali su odnose između 53 para roditelja i djece, i utvrdili da djeca starosti između 26 i 46 mjeseci, koja su se igrala sa slagalicama, pokazuju sa 54 mjeseca starosti mnogo bolje prostorne vještine od svojih vršnjaka. 

Istraživači su također otkrili da: roditelji sa višim prihodima češće potiču djecu da slažu slagalice; da se dječaci češće igraju slaganja složenih zagonetki nego djevojčice, te da se roditelji dječaka višu uključuju u igru slaganja slagalica i više potiču dijete da završi slaganje do kraja, nego roditelji djevojčica.

Saznajte kako (i koje) igračke utiču na razvoj djece

"Djeca koja su se igrala sa slagalicama pokazala su bolje rezultate u zadacima koji mjere njihovu sposobnost da rotiraju i uklapaju različite oblike“ – kaže psihologinja Susan Levine, stručnjak za razvoj matematičkih sposobnosti kod male djece.

Istaknula je da je ova vrsta sposobnost važan faktor u budućem odabiru zanimanja kojim će se djeca baviti u životu.

Studija je objavljena u časopisu Developmental.

"Daljnje istraživanje je potrebno kako bi se utvrdilo da li su igra sa slagalicama i razgovor o prostornom konceptu sa djecom uzročno povezani sa razvojem prostornih vještina,  te ispitati zašto postoje razlike u težini, intenzitetu i dužini igranja sa slagalicama, i interakcije roditelja, kod dječaka i djevojčica“- rekla je Levine.