Razvoj samosvjesnosti kod tinejdžera

Razvoj samosvjesnosti kod tinejdžera

Mnoge tinejdžere brine ono što druga djeca misle o njima, a ta samosvjesnost je povezana sa određenim reakcijama u tijelu i mozgu koje se pojavljuju i kuliminiraju upravo u vrijeme adolescencie, otkriva nova studija.

Istraživači su pratili 69 dobrovoljaca u dobi od 8 do 23 godine, u situacijama kada su vjerovali da ih posmatraju vršnjaci, te su bilježili emocionalne reakcije tijela.

Cilj je bio utvrditi da li, u trenutku kada ih neko posmatra, kod tinejdžera dolazi do intenzivnijih reakcija tijela i mozga, u odnosu na mlađu djecu i odrasle. Pokazalo se da je upravo to slučaj - objavili su naučnici u časopisu Psychological Science.

"Naši rezultati sugerišu da kod tinejdžera dolazi do samosvjesne emocionalne reakcije kada ih neko posmatra ili kada misle da ih drugi posmatraju" - rekla je voditeljica istraživanja Lea Somerville, sa fakulteta psiholoških nauka na univerzitetu  Harvard.

Više: Uticaj vršnjaka u adolescenciji

Istraživači su također otkrili da,  dok ih neko promatra, kod tinejdžera dolazi do veće povezanost između dva područja mozga - medijalnog prefrontalnog korteksa i striatuma. Medijalni prefrontalni korteks je dio mozga koji  je zadužen za regulaciju emocionalnih stanja, a striatum je dio mozga odgovoran za ponašanja i djelovanja.

"Naša studija identificira adolescenciju kao jedinstveno razdoblje života u kojem samosvjesna emocija, fiziološka reakcija i aktivnost u određenim područjima mozga, dostiže svoj vrhunac kao odgovor na promatranje i prosuđivanje od strane drugih osoba“ – rekla je Somerville.

Pojačana aktivnost između medijalnog prefrontalnog korteksa i striatuma može pomoći da shvatimo  zašto se tinejdžeri često upuštaju u rizična ponašanja, naročito kada su u društvu vršnjaka - rekli su istraživači.