Sigurnost na dječjim igralištima

Sigurnost na dječjim igralištima

Bilo da imate ljuljačku postavljena u dvorištu ili vodite dijete na igru u park, igra na penjalicama, ljuljačkama ili toboganima je, na mnogo načina, korisna za djecu. Korištenje ovih sprava potiče djecu da se kreću i pozitivno utiče na njihove fizičke sposobnosti.

Međutim, postoje neke neizbježne opasnosti. Rizik je naravno, mnogo manji ukoliko su sprave ispravne i adekvatno dizajnirane, te ukoliko dijete zna osnovna pravila ponašanja na takvim mjestima.


Donosimo smjernice koje će vam pomoći u odabiru sprava za igranje ili parkova za djecu.

 • Djeca mlađa od pet godina trebala bi se igrati odvojeno od starije djece.
   
 • Najbolje je da podloga igrališta ispod ljuljački, tobogana i klackalica bude od pijeska, iverja ili gume, te da je ta površina odgovarajuće dubine i dobro održavana. Pad na beton ili asfalt, čak i sa visine od samo nekoliko centimetara, može biti jako opasan.
   
 • Drvene konstrukcije bi trebale biti izrađene od drveta obrađenog da podnese sve vremenske uslove, što mu smanjuje vjerovatnoću truljenja. Provjerite površinu drvenih konstrukcija – treba biti glatka. Metalne konstrukcije, na primjer, mogu dobiti izuzetno vruće u toplijim mjesecima.

  Više o temi: Sigurnost na biciklu
   
 • Ako imate ove sprave u dvorištu, periodično ih pregledajte, naročito zglobove. Obratite pažnju na lance koji vremenom mogu zahrđati. Provjerite da nema kuka ili komada koji vire, a koji bi mogli, u najmanju ruku, potrgati dječju odjeću. Kod metalnih sprava, obratite pažnju na zahrđale vijke i oštre rubove. Ako stalno stoje na otvorenom, pokrijte ih zaštitnom gumom. Ako primijetite ovakve nedostatke ili kvarove na opremi na javnom igralištu, to obavezno prijavite nadležnim službama.
  File 2887
 • Ljuljačke bi trebale biti izrađene od mekanog i savitljivog materijala. Uvijek insistirajte na tome da dijete sjedi na sredini sjedala, držeći se sa obje ruke. Također dvoje djece ne bi smjelo sjediti na ljuljački u isto vrijeme. Učite dijete da nikada ne hoda ispred ili iza ljuljačke dok je drugo dijete na njoj.
   
 • Najbolje je koristiti tobogane koji imaju ljestve za penjanje. Djeca se ne bi smjela penjati na tobogan kliznom površinom. Naročito je opasno guranje na toboganu, i djeca bi trebala koristiti ovu spravu jedno po jedno. Naučite dijete da se odmakne od tobogana, čim se spusti i dodirne zemlju. Tokom ljeta, kada su temperature visoke, provjerite temperaturu klizne površine, jer se može jako ugrijati.
   
 • Djeca mlađa od četiri godine ne bi smjela koristiti sprave za penjanje više od njihove sopstvene visine. Čak i ako koriste adekvatne sprave, uvijek budite u blizini kada se dijete penje.
   
 • U dobi između tri i pet godina, djeca bi trebala koristiti klackalicu samo sa drugom djecom slične dobi i težini. Djeca mlađa od tri godine nemaju razvijenu koordinaciju ruku i nogu za korištenje klackalice.
   
 • Iako će vam svako dijete reći koliko su trampoline zabavne, ne zaboravite da se oko 100.000 ljudi godišnje povrijedi koristeći trampolinu, najviše u sopstvenim dvorištima.    Ovakve povrede uključuju slomljene kosti, povrede glave, vrata i kičmene moždine,  uganuća i modrice. Roditeljski nadzor i zaštitna mreža nisu dovoljni kako bi se spriječila mogućnost povrede. Američko udruženje pedijatara savjetuje da mlađa djeca ne koriste trampoline, dok za stariju djecu preporučuju korištenje trampoline isključivo u programima osposobljavanja za natjecateljske sportove poput gimnastike ili ronjenja, i to pod nadzorom profesionalnog trenera. 

  Pročitajte više o opasnosti korištenja trampoline