Šokantni, bizarni kavezi za bebe iz prošlog vijeka

Šokantni, bizarni kavezi za bebe iz prošlog vijeka

Ovi bizarni kavezi za bebe su dizajnirani tridesetih godina prošlog vijeka iz, kako je tada navedeno, najbolje namjere. Danas bi roditelji, ali i proizvođači ovih šokantnih kaveza, bili u najmanju ruku predmet ispitivanja socijalnih službi, a u mnogim zemljama bi se suočili sa sudskim tužbama za zanemarivanje i zlostavljanje djece.

Ove fotografije, snimljene tokom 1930-ih godina, pokazuju bebe u kavezima postavljenim sa vanjske strane prozora na visokim spratovima stambenih zgrada.

Sjedeći u otvorenim kavezima, bebe su bile potpuno izložene vanjskim elementima i, što je šokantno, opasnosti od pada. Zvuči nevjerovatno, ali u to vrijeme, u Velikoj Britaniji, londonske vlasti su od roditelja tražile da postave ovakve kaveze sa vanjske strane nekih zgrada, tako da djeca mogu „uživati“ u svježem zraku i suncu. Kavezi su podijeljeni nekim porodicama koje su živjele u visokim zgradama i nisu imali vrtove.

Ideja ovih kaveza je patentirana u Americi 1922. godine File 3546kao sredstvo koje pomaže roditeljima koji žive u gradovima, u visokim zgradama, i nemaju mnogo životnog prostora. U to vrijeme smatralo se da su prednosti ovih zastrašujućih kaveza: svjež zrak za dijete, prostor za igru sa igračkama, te mjesto gdje beba može odrijemati.

Izum je patentirala Emme Read iz Washingtona 1923. godine.

U tadašnjem opisu patenta se kaže -  "Poznato je da mnogi problemi rasta i razvoja djeteta proističu iz  činjenice da živimo u prenapučenim gradovima, što je izuzetno negativno utiče na zdravlje djece. Imajući te činjenice u vidu, cilj ovog izuma je osigurati prostor za dojenčad i malu djecu, koji bi se postavio na vanjski dio stambenih zgrada, kao nastavak otvorenog prozora.“

Kavezi su bili dizajnirani sa kosim krovom na preklapanje kako bi se djeca „zaštitila“ od kiše i snijega.

Dragi čitaoci, priznaćete, prošli smo nevjerovatan put od tada, i ne možemo reći da nismo evoluirali u smislu svijesti o sigurnosti djece. Svakako, čeka nas još dug put, ali ove slike ilustruju drastičan napredak društvene svijesti, informiranosti i zakonodavnog okvira.

File 3547