Tipovi ličnosti “krivi” za pad nataliteta?

Tipovi ličnosti “krivi” za pad nataliteta?

Brinete se da li ćetemoći imati djecu? Tajna može biti u tipu ličnosti i stavu prema životu, kažu istraživači.

Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu European Journal of Personality, muškarci koji su pretjerano nervozni imaju manje djece u odnosu na prethodne generacije.

Studija je ispitala učinak tipova ličnosti u odnosu na vjerojatnoću da će imati djecu, koristeći opsežne ankete i matične podatke iz Norveške.

Također je utvrđeno da muškarci koji su ekstrovertni i otvoreni imaju tendenciju da imaju više djece, dok žene koje su rangirane kao “savjesne” na testovima ličnosti imaju tendenciju da imaju manje djece, bez obzira iz koje generacije potiču.

Studija može imati važne implikacije na dinamiku populacije u vrijeme kada stopa nataliteta u razvijenim zemljama pada ispod prosjeka.

Naučnici vjeruju da karakter i tip ličnosti upravo mogu biti faktor koji doprinosi padu stope nataliteta u Europi, navodi  istraživač Vegard Skirbekk iz međunarodne institucije Applied Systems Analysis, koji je vodio studiju.

Promjene u brojnosti stanovništva su važan faktor za predviđanje budućih promjena u održivosti, klimi, te energetskoj i prehrambenoj sigurnosti.

Konkretno, Skirbekk u studiji primjećuje da muškarci koji imaju tendenciju da budu ćudljivi i pretjerano emocionalni imaju manje djece. Ipak, studija je pokazala da se ovaj efekt odnosi samo na muškarce rođene nakon 1957. godine.

Skirbekk kaže da su ove promjene vjerovatno nastale zbog određenih modernih normi kada je u pitanju rađanje djece, na primjer, parovi danas čekaju mnogo duže prije nego što donesu odluku da će imati djecu, te se međusobno češće stavljanju na kušnju i testiraju jedno drugo kako bi ustanovili mogu li biti kompatibilni roditelji. 

Studija je rađena u Norveškoj jer je upravo u ovoj zemlji bilo moguće doći do detaljne evidencije o natalitetu, koja je integrirana sa anketom o tipovima ličnosti, što je omogućilo istraživačima da ispitaju vezu između ženske i muške plodnosti i osobnosti.

Iako je studija rađena samo za Norvešku, Skirbekk kaže da je nalaz vjerovatno primjenjiv i šire.

"Norveška je zemlja lider u smislu dinamike porodice." - kaže Skirbekk – “Mnogi trendovi koji su uočeni prvi put u Norveškoj - povećanje stope vanbračnih zajednica, brojnosti brakova, stope razvoda – uočeni su kasnije u mnogim drugim dijelovima svijeta.”
"Naravno, ostaje da se vidi da li će se ovaj fenomen širiti." – rekao je Skirbekk.