U UAE žene po zakonu moraju dojiti

U UAE žene po zakonu moraju dojiti

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nove majke su zakonom primorane da doje. Zakon ide čak dotle da muževima daje pravo da ih tuže ukoliko ne doje. 

Žene u Ujedinjenim Arapskim Emiratima moraju dojiti svoju djecu, ili ih njihovi muževi mogu tužiti, navodi se u novom zakonu.

Propis koji je usvojen ovaj mjesec  zahtijeva da sve sposobne žene u Emiratima moraju da doje svoju djecu najmanje prve dvije godine. Federalno Nacionalno vijeće je uključiilo klauzulu u novi Zakonu o pravima djeteta u kojem se navodi da je ljudsko pravo da dijete bude dojeno, te da je dojenje od sada obavezno za sve nove, buduće majke.

Zakon o pravima djeteta je prošao glasanje Nacionalnog saveznog vijeća prošli mjesec, međutim klauzula o dojenju je dodana nakon što je zakon upućen na reviziju.

Vijeće je izjavilo da je pravo svakog djeteta da bude dojeno do dobi od dvije godine, te da je to dužnost, a ne izbor za ženu.

Odluka je potkrijepljena istraživanjima koja pokazuju da je dojenje korisno i za buduće zdravlje djeteta,  ali i za vezu između majke i djeteta, dok su neki članovi čitali dijelova Kur'ana u kojem se navodi da  majka treba da doji.

Ako majka ne može da doji iz bioloških razloga, država treba da joj pomogne omogućujući drugim dojiljama da hranbe bebu, međutim nije objašnjeno kako će to da se sprovodi.

Mnoge organizacije u UAE-u koje se bave ovom tematikom podupiru ovakav pristup, dok postoje i drugi koji smatraju da su nove majke već dovoljno pod pritiskom i da su  zabrinuti da će donošenje ovog zakona, koji ostavlja prostor da se majke suoče sa potencijalnom kaznom, biti korak previše.