Kako umetnost utiče na razvoj deteta

dete-boji-bojice

Umetnost i umetničko obrazovanje u današnjem društvu mnogi mogu smatrati luksuzom. Tome u prilog ide i činjenica da se poslednjih godina obrazovni program u osnovnim školama sve više usmerava na matematičke i jezičke predmete, dok je likovno obrazovanje uglavnom po strani. Međutim, čak i najjednostavnije kreativne aktivnosti predstavljaju ključne elemente u dečjem razvoju.

Danas je možda više nego ikada dosad postalo važno ukazati novim generacijama na značaj stvaralaštva i vizuelne estetike. Istraživali smo na koji sve način umetnost utiče na razvoj deteta i koje su prednosti umetničkog obrazovanja. Pročitajte.

Umetnost razvija motoričke veštine 

Mnogi pokreti koji su uključeni u stvaranje umetničkog dela, poput držanja četkice za boje ili crtanja bojicom, neophodni su za razvoj fine motorike kod male dece. Prema istraživanjima, razvojne prekretnice oko treće godine treba da uključuju crtanje kruga i početak upotrebe makaza. Otprilike oko četvrte godine deca mogu da nacrtaju kvadrat i makazama počnu da seku ravne linije. Mnogi predškolski programi ističu važnost upotrebe makaza jer se tako razvija spretnost koja će deci biti potrebna za pisanje.

Umetnost pomaže razvoj jezika

Za vrlo malu decu stvaranje umetnosti ili samo razgovor o njoj pruža mogućnosti za učenje boja, oblika i mnogih drugih važnih elemenata. Kada su mališani stari samo godinu dana, roditelji mogu da rade jednostavne aktivnosti kao što je gužvanje papira i da ga imenuju kao „loptica“. Do osnovne škole, deca mogu da koriste opisne reči i da razgovaraju o sopstvenim kreacijama ili da pričaju o tome koja osećanja se kod njih javljaju  kada vide različite stilove umetničkih dela.

Umetnost razvija kritičko mišljenje

Prema nekim istraživanjima, obrazovanje u sferi umetnosti jača veštine rešavanja problema i kritičkog mišljenja. Iskustvo donošenja odluka i izbora tokom stvaranja umetnosti prenosi se i na  druge segmente života. Ako istražuju, razmišljaju, eksperimentišu i iskušavaju nove ideje, onda kreativnost ima priliku da procveta.

Podstiče se vizuelno učenje

Crtanjem, vajanjem glinom i nizanjem perli na žice ili kanap razvijaju se vizuelno-prostorne veštine koje su važnije nego ikad. Čak i mališani znaju kako da upravljaju pametnim telefonom ili tabletom, što znači da čak i pre nego što nauče da čitaju, deca uzimaju i koriste vizuelne informacije. Ove informacije se sastoje od znakova koje dobijamo sa slika ili trodimenzionalnih objekata sa digitalnih medija, knjiga i televizije.

Roditelji moraju biti svesni da deca sada nauče mnogo više iz grafičkih izvora nego ranije. Deca moraju da znaju više o svetu nego samo ono što mogu naučiti kroz tekst i brojeve. Likovno obrazovanjeveć u osnovnoj školi uči decu kako da tumače, kritikuju i koriste vizuelne informacije i kako na osnovu toga da donose odluke.  Znanje o vizuelnim umetnostima, poput grafičke simbolike, posebno je važno u pomaganju deci da postanu pametni potrošači i kreću se svetom ispunjenim marketinškim logotipom.

Umetnost razvija inovativnost

dete-boji-krede

Kada se deca podstiču da se izraze i rizikuju dok stvaraju umetničko delo, oni razvijaju svest o tome koliko je važno biti inovativan i originalan. Ljudi koji su društvu potrebni za napredak su misleći, inovativni ljudi koji traže nove načine kako da nešto poboljšaju, a ne ljudi koji mogu i žele samo slediti nečija uputstva. Umetnost je način da se podstakne proces i iskustvo razmišljanja i unapređivanja stvari.

Razvija svest o kulturi i njenom značaju

Budući da živimo u sve raznovrsnijem društvu, slike različitih grupa u medijima takođe mogu predstavljati pomešane poruke. Ako se dete igra sa igračkom koja sugeriše rasističko ili seksističko značenje, deo tog značenja razvija se zbog estetike igračke, boje, oblika i teksture kose. Učenje dece da prepoznaju poruke koje umetnik ili dizajner donosi i predaje u portretiranju predmeta pomaže im da razumeju koncept umetnosti. To je prilika da shvate da je ono što vide zapravo nečija interpretacija stvarnosti. Kada dete stoji pred jednim umetničkim delom ono razvija svoje centre za tumačenje i shvatanje određenog umetničkog izraza.

Dovodi do boljih akademskih rezultata

Studije pokazuju da postoji korelacija između umetnosti i drugih dostignuća. Naime, pokazalo se  da mladi koji redovno učestvuju u nekoj vrsti umetnosti (tri sata dnevno  tri dana svake nedelje tokom jedne pune godine) imaju bolje akademske rezultate. Prema ovoj studiji čak je četiri puta verovatnije da će ovi osnovci sa uspehom učestvovati u matematičkim takmičenjima i naučnim sajmovima ili dobiti nagradu za pisanje eseja ili pesme od dece koja ne učestvuju u tome.

Da bi dete razvilo svoju kreativnu i umetničku crtu nije potrebno mnogo. Dovoljan je samo jedan komplet bojica, papir ili blok za crtanje, razni papirići u boji, lepak i jedne makaze. A zatim pustite mašti na volju i neka kreativnost poteče.