Važnost računanja termina porođaja

žena koja drži stvari za bebe

Termin porođaja u trudnoći je važan iz više razloga. Sa jedne strane, termin porođaja omogućava budućim roditeljima da unapred planiraju kada će beba stići na svet, dok sa druge strane termin i pomaže lekaru da zna kada treba izvršiti određene prenatalne testove kako bi bili sigurni da je beba zdrava i da se razvija kako bi trebalo.

S obzirom na to da mnogo faktora zavisi od tačnog termina, važno je da isti bude što precizniji. Međutim, ipak postoji određen stepen odstupanja i nepreciznosti kada je u pitanju računanje termina u pogledu merenja rokova.

 

Zašto trudnoća po nedeljama traje 40 nedelja i kako se računa datum porođaja?

Datum porođaja se najčešće zasniva na osnovu prvog dana poslednje menstruacije. Računanje se zasniva na pretpostavci da trudnica ima redovan ciklus od 28 dana i da do ovulacije dolazi oko 14. dana nakon poslednje menstruacije. Termin porođaja se računa tako što se dodaje 280 dana (odnosno 40 nedelja pa otuda i računanje trudnoće po nedeljama od 40 sedmica) od prvog dana poslednje menstruacije. Ovu vrstu proračuna trudnica može napraviti i sama. 

Ipak, ono što predstavlja problem u ovakvom načinu računanja jeste da ciklusi kod određenog procenta žena i nisu toliko redovni. 

Zapravo, normalan ciklus može da traje između dvadeset jednog i trideset pet dana, dok kod pojedinih žena ti brojevi mogu još vše da variraju. Obzirom da redovnost ciklusa nije uvek toliko uobičajena, postoji velika šansa da proračun zasnovan na prvom danu menstruacije neće biti tačan, ali se on i dalje uzima kao reper jer se za većinu slučajeva smatra prilično pouzdanim.

Drugi način za određivanje termina jeste putem ultrazvuka. U ranoj trudnoći se na osnovu različitih merenja koje ginekolog može izvršiti putem ultrazvuka može odrediti gestacijska starost ploda, kao i očekivani termin porođaja. Ovakvo merenje daje termin koje može da odstupa do pet dana pod uslovom da se izvrši pre kraja 9. nedelje trudnoće. 

 

Kako trudnica može da pomogne tačnom računanju?

Generalno, ako se sumnja na trudnoću, stvar koja se najpre može uraditi jeste kućni test trudnoće. Ukoliko se test pokaže kao pozitivan, sledeći korak je da se zakaže prvi prenatalni pregled. Prvi pregled je najbolje zakazati u periodu između sedme i osme nedelje trudnoće, odnosno sedam do osam nedelja nakon prvog dana poslednje menstruacije. 

Bilo bi dobro da se trudnica pripremi za pregled tako što će pokušati da se seti tačnog dana poslednje menstruacije i okvirnog termina začeća, ukoliko je to moguće. Od svih pregleda u trudnoći, pregled sa ultrazvukom, u ovom periodu je naročito važan ukoliko je ideja da se dobije precizno računanje termina –  jer će ultrazvučna merenja koja se koriste za potvrdu izračunatog datuma porođaja biti manje tačna kasnije u trudnoći.

Pored toga, ultrazvuk u prvom trimestru trudnoće daje mnogo korisnih informacija i obaveštava buduće roditelje o potencijalnim komplikacijama koje bi mogle nastati kasnije u trudnoći.